Toyoyuki Maejima
Filmography

Writer ( 1 credit )

Hito natsu no kankei (1978) (original story)