Full Cast & Crew - Hito natsu no kankei (1978)
User Score
TBD

Based on 0 Ratings

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0

Directors:

Akira Kato

Writers:

Toyoyuki Maejima (original story)
Akira Nakano (screenplay)

Producers:

Kôji Okumura planner
Akihiko Yatsumaki producer

Actors:

Minako Mizushima Misuzu
Izumi Shima Saeko Kinomiya
Tamaki Katsura Akemi Shida
Keijirô Shiga Kanda
Junichiro Yamashita Kotani
Toshikatsu Matsukaze Shintarô Kotani
Ryoichi Kusanagi Sada
Hiroshi Gojo Sakai
Hiroshi Miyamoto Young man
Tarô Bonten Shigezô
Yukitomo Tochino Shôichi
Kenji Shimamura Manager