Season 2 - World Film Report (2002)
User Score
5.0

Based on 5 Ratings

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0

World Film Report (2002)

Country: China

Genres: Talk-Show

Director: Ningtong Wang

Writers: Ningtong Wang

Stars: Wei Zhao, Shuai Liu, Ping Jiang, Wenpei Ju, ...

Foreign filmmakers' interviews, overseas film events report and Chinese films in the world.

Seasons:   Unknown - 9 - 8 - 7 - 5 - 3 - 2 - 1

Season 2 Series:

04 Dec 2003
S2, Ep48 - Di 17 jie dong jing guo ji dian ying jie