Season 8 - World Film Report (2002)
User Score
5.0

Based on 5 Ratings

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0

World Film Report (2002)

Country: China

Genres: Talk-Show

Director: Ningtong Wang

Writers: Ningtong Wang

Stars: Wei Zhao, Shuai Liu, Ping Jiang, Wenpei Ju, ...

Foreign filmmakers' interviews, overseas film events report and Chinese films in the world.

Seasons:   Unknown - 9 - 8 - 7 - 5 - 3 - 2 - 1

Season 8 Series:

04 Jan 2009
S8, Ep1 - He lan dian ying zhi guang


04 Jan 2009
S8, Ep2 - Zhong guo dian shi dian ying de di 36 jie guo ji ai mei jiang zhi lv


The Road to the 36th International Emmy Awards.
18 Jan 2009
S8, Ep3 - Xun zhao 'Dai zhen zhu er huan de shao nv' bei hou de gu shi


S8, Ep4 - Zai guang ying shi jie zhong xiang xiang fan gao


01 Feb 2009
S8, Ep5 - Jie mi 'Wu du gu er' yu Di Geng Si de tong nian qian lian


08 Feb 2009
S8, Ep6 - Long teng si hai: Quan qiu shi ye xia de zhong guo dian ying


15 Feb 2009
S8, Ep7 - 2008 Shi jie dian ying hui gu: Guo ji dian ying jie xun li


22 Feb 2009
S8, Ep8 - 2008 Shi jie dian ying hui gu: Hao lai wu 08 qi shi lu


04 Feb 2009
S8, Ep9 - 2008 Shi jie dian ying hui gu: Huan qiu dian ying zhi


04 Feb 2009
S8, Ep10 - 2008 Shi jie dian ying hui gu: Shi jie ying tan zhong guo feng


08 Feb 2009
S8, Ep11 - Jie mi Paul Verhoeven cheng ming ji li, xie 'Hei pi shu' hui gui


08 Feb 2009
S8, Ep12 - Pan dian zhong guo dian ying de hai wai zhi lv: Feng ming wu zhou


15 Feb 2009
S8, Ep13 - Liang an san di dao yan qi ju, hui zhen hua yu dian ying xian zhuang


15 Feb 2009
S8, Ep14 - Zhong guo dian ying huo jiang zhi lv zong shu: Wen ding tian xia


22 Feb 2009
S8, Ep15 - Gong ying zhi lu: Zhong guo dian ying he pai feng cai


22 Feb 2009
S8, Ep16 - Hei se shan dian - Morgan Freeman de dian ying shi jie


01 Mar 2009
S8, Ep17 - Wang shi sui feng, Anthony Minghella zhou nian ji


08 Mar 2009
S8, Ep18 - 'Man hua guo' du tan fang shen ji de guo jia bi li shi, chong hui tong nian shi guang


08 Mar 2009
S8, Ep19 - Zhui zhong ying tan er zhan ti cai dian ying feng yun zai qi: Zhuan fang Tom Cruise


15 Mar 2009
S8, Ep20 - Tie xue chuan qi: Gen sui dian ying de jiao bu liao jie Belgium


15 Mar 2009
S8, Ep21 - Heath Ledger zhou nian ji, si suo bei shang zai guang ying liu zhuan zhong man man pin chang


10 Mar 2008
S8, Ep22 - Da shi zhi deng: Ai er lan de wen xue dian ying lv cheng


S8, Ep24 - Episode #8.24


S8, Ep25 - Episode #8.25


S8, Ep26 - Episode #8.26


S8, Ep27 - Episode #8.27


S8, Ep28 - Episode #8.28


S8, Ep29 - Episode #8.29


28 Jul 2009
S8, Ep30 - Episode #8.30


22 Nov 2009
S8, Ep81 - Dong jign dian ying jie shan yan 'Green Capert', cheng xian ban lan guang ying shi jie


06 Dec 2009
S8, Ep86 - Special feature: Zhao Wei, Chen Kun, 'Mulan' yan yi chan mian fei ce de ai qing


20 Dec 2009
S8, Ep90 - Zai xuan zhong guo feng - Ying ren qi ju dong jing, gou le xian shi jing zhi


27 Dec 2009
S8, Ep92 - 'Jian guo da ye' ri ben zai zao hui huang rong yao, zhan kai hui hong li shi hua juan